Delenie kombinovanej dopravy

04.08.2008 16:11

a) nesprevádzaná doprava - najrozšírenejší druh kombinovanej dopravy - dnes má na trhu podiel asi 80 %. Kontajnery, výmenné nadstavby a cestné návesy sú pomocou cestných vozidiel dopravené do terminálu kombinovanej dopravy, tam sú pomocou žeriavov preložené (vertikálna prekládka), hlavná čast prepravy len nákladových jednotiek je po železnici alebo loďou, z cieľového terminálu sú nákladové jednotky dopravené k príjemcovi ďalším cestným vozidlom. Nevýhodou tohto druhu kombinovanej dopravy je nevyhnutnosť veľkých investícií do infraštruktúry, dopravných prostriedkov a riadenia, čo znamená výstavbu siete terminálov vybavených mobilnými alebo portálovými žeriavmi, výrobu špeciálnych železničných vozňov, prepravných prostriedkov, cestných vozidiel s vymeniteľnými nadstavbami. Dopravcovia a zasielatelia musia mať vlastné prepravné prostriedky, ktoré je možné prekladať vertikálne, musia si zabezpečiť ich prekládku v cieľovom termináli a prepravu k príjemcovi. To vyžaduje nový spôsob organizácie práce - buď si v cieľovom termináli zriaďujú svoje vlastne obchodné zastúpenia, alebo si hľadajú spoľahlivých partnerov, ktorí preberú rozvoz nákladových jednotiek v danom mieste určenia.

 

b) sprevádzaná doprava - pri tomto druhu kombinovanej dopravy sú nákladné vozidlá a cestné súpravy naložené pomocou nájazdovej rampy (horizontálna prekládka) na špeciálne nízkopodlažné železničné vozne (alebo do nákladového priestoru lode). Vodiči sprevádzajú vozidlá počas prepravy vo zvláštnom, pohodlne vybavenom vozni. V cieľovom termináli zasadnú znova za volant a pokračujú s vozidlom až k príjemcovi. Hlavnou výhodou je, že vodič si môže počas prepravy oddýchnuť, čerpať povinný odpočinok, č ím splní zákonné predpisy ktoré vymedzujú čas vedenia vozidla a odpočinku (dohoda AETR), tým sa skráti čas prepravy a pritom nie sú potrební dvaja vodiči. Vlaky prepravujúce cestné súpravy je možné rýchlo naložiť a vyložiť, netreba meniť existujúci vozidlový park (s výnimkou výroby špeciálnych vozňov), takisto nie je potrebná náročná infraštruktúra (zriaďovanie terminálov). Sprevádzaná doprava je vhodná tam, kde treba prevádzkovať kombinovanú dopravu, a nie je dostatok času ani financií na jej prípravu, ďalej pri trasách vedúcich cez hory a takisto tam, kde možno dosiahnuť vysokú rýchlosť kyvadlových vlakov. Na rozdiel od nesprevádzanej dopravy je vhodná aj na kratšie a stredne vzdialenosti (200 až 400 km ).