Logistické služby v leteckej doprave

26.02.2009 20:23

Výhody leteckej dopravy:

 • vysoká rýchlosť
 • najkratší čas na prekonanie dráh
 • relatívne presné odlety a prílety
 • jednoduché balenie
 • schopnosť prepravovať tovary bez otrasov

Nevýhody:

 • vysoké náklady na prepravu
 • dlhá kontrola tovaru na letiskách
 • obmedzenie prepravovaného množstva a druhu tovaru
 • malá flexibilita
 • vplyv počasia
 • obmedzenia pri preprave nebezpečného tovaru

Logistické služby ponúkané firmami:

 • preprava zásielok z a na colné letiská na celom svete 
 • prepravu nebezpečného, rýchlokaziaceho a cenného tovaru
 • kombinované prepravy
 • poradenstvo v leteckej doprave
 • realizácia charterových letov
 • colno-deklaračné služby
 • spracovanie dokumentov