Ostatné druhy dopravy

26.02.2009 20:32

Potrubná doprava 

Výhody potrubnej dopravy:

 • vysoká spoľahlivosť a kapacita
 • ochrana životného prostredia
 • nízke náklady na prepravu

Nevýhody:

 • vysoké investičné náklady
 • nevhodná doprava pre menšie množstvá
 • problémy pri zmene druhu substrátov
 • malá flexibilita

 

Kombinovaná preprava

Výhody kombinovanej dopravy:

 • využitie všetkých dostupných typov dopravy
 • nízke dopravné náklady
 • ochrana aživotného prostredia
 • úspora času

Nevýhody:

 • viazanosť na cestovné poriadky
 • čakanie na prekladiskách

Podrobnejšie o kombinovanej doprave viď. články v predmete CMD.