Prepravné systémy kombinovanej dopravy

04.08.2008 19:22

Vzhľadom na geografickú polohu Slovenska je u nás najčastejšou kombináciou cesta - železnica, v rámci ktorej existujú nasledujúce prepravné systémy:

 1. kontajnerový prepravný systém - preprava veľkých kontajnerov na plošinových vozňoch alebo vozňoch s priehlbinou. Nakládka sa vykonáva pomocou žeriavu alebo prekladača vybaveného spreaderom. Tento systém je najrozšírenejší, lebo umožňuje využívať kontajnery unifikované podla normy ISO.
 2. systém prepravy výmenných nadstavieb - preprava výmenných nadstavieb na plošinových vozňoch alebo vozňoch s priehlbinou. Nakládka sa vykonáva pomocou žeriavu alebo prekladača vybaveného klieštinami. Nevýhodou je, že nadstavby sa nedajú stohovať, a preto vyžadujú väčšie skladovacie plochy v prekladiskách kombinovanej dopravy.

 3. systém prepravy cestných návesov bežnej stavby - preprava návesov sa uskutočňuje na železničných voznoch typu Wippen s priehlbinou pre kolesá návesu, nakládka sa vykonáva horizontálne pomocou špeciálneho ťahača spätným chodom.

 4.  

 5. systém prepravy cestných návesov konštrukčne upravených na uchytenie klieštinami - preprava po železnici je na tzv. košových vozňoch s priehlbinami pre kolesá návesu, nakládka sa vykonáva vertikálnym spôsobom pomocou portálového žeriavu alebo mobilného čelného nakladača.

 6. systém prepravy cestných súprav - systém RO-LA (skratka z nemeckého Rollende Landstrasse) - preprava nákladných automobilov a cestných súprav (prívesových alebo návesových) na plošinových vozňoch so zníženou podlahou na 410 mm nad temenom koľajnice. Nakládka je pomocou prenosnej rampy, po ktorej vchádzajú vozidlá plynulo za sebou. Vodiči sprevádzajú vozidlá v ležadlových alebo lôžkových vozňoch.

 7. systém prepravy podvojných návesov - ide o bimodálny systém prepravy, ktorý Európa prevzala z USA a označuje sa názvom Road Rail. Podvojný náves má špeciálne upravenú (spevnenú) konštrukciu, umožňujúcu spojenie návesov do vlaku len pomocou železničných podvozkov. Výhodou systému je menšia náročnosť na dopravné prostriedky v porovnaní s bežnými kombinovanými dopravami. V podmienkach ŽSR sa tento systém v súčasnosti nepoužíva.

 8. systém prepravy odvaľovacích kontajnerov - systém ACTS (Abroll Container Transport System) - cestné vozidlo je vybavené manipulátorom, takže okrem prepravy normalizovaného odvaľovacieho kontajnera umožňuje aj jeho prekládku na plošinový železničný vozeň s tromi otočnými rámami pre kontajnery. Nakládka je horizontálna, bez pomoci iných mechanizačných zariadení, otočný mechanizmus môže obsluhovať vodič cestného vozidla, čo znižuje náklady na manipuláciu a prekládku. Na Slovensku sa nepoužíva.

 9. Prepravné systémy používané v kombinácii voda - pozemná doprava sú pokračovaním cestnej alebo železničnej prepravy nákladových jednotiek pomocou lodí. Klasickým spôsobom prekládky je systém vertikálnej prekládky pomocou prístavných a lodných žeriavov LO-LO (load on - load off), bežný je aj systém horizontálnej prekládky cestných vozidiel RO-RO (roll on - roll off). Používajú sa tiež viacúčelové lode, ktoré prepravujú okrem kontajnerov aj cestné vozidlá, čím vzniká kombinácia oboch spôsobov nakládky; označovaná RO-LO (roll on - load on). Výhodou tohto systému je skrátenie nakládky lode a jej pobytu v prístave.

  Iným spôsobom kombinovanej dopravy v systéme rieka - more - rieka je preprava tzv. člnových kontajnerov (lichterov), čo sú riečne člny, ktoré sa po mori prepravujú pomocou špeciálnej materskej lode. Nakládka člnov sa robí buď pomocou lodných portálových žeriavov, alebo pomocou lodného výťahu - plošiny v zadnej časti lode, ktorý zdvihne na príslušnú palubu alebo spustí na vodnú hladinu dvojicu plávajúcich cínových kontajnerov. Ďalším spôsobom nakládky je tzv. naplavovanie, pri ktorom nie sú potrebné žiadne prístavné nábrežia ani mechanizmy Materská loď môže hneď po príchode na rejdu vyložiť a bez ďalšieho čakania na prístavné nábrežie ihneď naložiť čakajúce člnové kontajnery. Medzitým tlačné remorkéry presúvajú plávajúce kontajnery medzi námornou loďou a nábrežím, kde už stačí iba minimálna potrebná hĺbka vody, alebo ich prepravujú proti prúdu priamo do riečnych prístavov, vzdialených aj stovky kilometrov od ústia rieky.