Vývoj a história logistiky

25.09.2008 20:30

Logistika patrí k relatívne mladým vedným disciplínam, aj keď počiatky môžeme spojovať už so skorými formami obchodu. Predmetom skúmania sa stala až na začiatku 20. storočia v súvislosti s distribúciou poľnohospodárskych produktov ako spôsob podpory obchodnej stratégie podniku. Dôležitú úlohu zohrala počas aj po 2. svetovej vojny, mala významný podiel na víťazstve spojeneckých armád a po vojne hlavne kvôli nedostatku spotrebného tovaru a potrebe a potreby previesť vojnou narušené hospodárstvo ne mierovú výrobu. V 50. a 60. rokoch sa výraznou mierou postarala o zníženie výrobných nákladov, o rozvoj veľkovýroby.

Logistika sa rozvíjala kontinuálne až po 70. roky, potom nastáva nelineárny, nepravidelný a nevypočitateľný vývoj, mení sa povaha konkurencie. Úroveň služieb je nástrojom strategického významu v konkurenčnom boji, lebo rozdiely v hmotnom tovare sú minimálne. Rastie význam informácií a informačných technológií - účinný nástroj, pomocou ktorého je možné lepšie monitorovať aktivity náročné na počet  transakcií, ako je objednávka, pohyb materiálu, skladovanie tovaru a pod.