Logistické služby vo vodnej doprave

26.02.2009 20:09

Výhody vodnej dopravy:

 • preprava veľkého množstva tovaru a nedrozmerného tovaru
 • nízke prepravné náklady
 • možnosť využitia špeciálnych lodí
 • malá poruchovosť

Nevýhody:

 • závislosť od vodných tokov
 • závislosť od vhodných prístavov
 • vplyv nepriaznivého počasia
 • nízka prepravná rýchlosť
 • nutnosť zvozu a rozvozu do prístavu
 • nesúlad kapacít s dopravnými prostriedkymi

Logistické služby ponúkané firmami:

 • spolupráca s plavebnými spoločnosťami
 • zaistenie celého logistického reťazca
 • poradenstvo v námornej doprave
 • sprostredkovanie lodného priestoru
 • spracovanie dokumentov
 • koordinácia príchodu námornej lode s nadväznosťou na ostatú dopravu
 • prenájom lodí na určité časové obdobie
 • riečna preprava po Dunaji cenové kalkulácie