Informácie o AUTOROVI

Na stránke sa usilovne pracuje aj naďalej.

 

 

Osobný rozvrh hodín

Rozvrh hodín na školský rok 2009/2010

06.09.2009 19:24
       

Naši užívatelia

Cieľovými užívateľmi projektu sú predovšetkým študenti diaľkového štúdia, nakoľko práve im chýba najviac študijného materiálu. Na týchto stránkach si môžu po každom sústredení doplniť svoje poznámky, prípadne sa informovať o úlohách a iných záležitostiach týkajúcich sa vyučovacích predmetov, ktoré učím. Samozrejme okrem nich aj študenti denného štúdia tu nájdu doplňujúce informácie najmä z predmetov informatika a CMD. A nakoniec - last, but not least - aj pre mojich kolegov....

 

 

 

 

 

 

História projektu

História môjho projektu je pomerne krátka, vznikol na jeseň v roku 2007. Projekt vznikol ako núdzové riešenie veľmi prozaického problému - akútneho nedostatku študijných materiálov na jednotlivé predmety. Na začiatku to boli len krátke návody, obrázky, ktoré som postupne rozširoval, zdokonaľoval. V tomto štádiu rozširovania sa nachádza aj teraz, no a kam to dospeje, čo z toho vznikne, je naozaj veľmi ťažká otázka. Závisí to aj od vás.......