Predmet a ciele logistiky

25.09.2008 20:08

       Pojem logistika ako druh činnosti je doslova tisíce rokov starý. Názov pravdepodobne vznikol z gréckeho logistikon = dômysel, rozum alebo logos = slovo, rečnícka myšlinka, zákon, pravidlo.

      Logistika je pragmatická disciplína, ktorá sa zaoberá vzájomným prognózovaním, riadením, realizáciou, synchronizáciou a optimalizáciou toku materiálu a informácií tak, aby boli na správnom miesta v správny čas za minimálne náklady.   

     Logistika je rozsiahly odbor, ktorý v mnohých oblastiach ovplyvňuje úroveň spoločnosti. O logistike hovoríme predovšetkým v súvislosti s procesom plánovania a riadenia efektívneho toku a skladovania tovaru, služieb a súvisiacich informácií  z miesta vzniku do miesta spotreby, sú to všetky časové, priestorové a informačné zmeny; ucelená systémovo-technologická interpretácia pohybu hmôt a informácií; zodpovedajúce informačné technológie na riadenie a kontrolu týchto pohybov. Cieľom je optimalizácia celkových tokov; posilnenie pozície výrobcu určitého tovaru (služby) na trhu, uspokojiť požiadavky zákazníkov na prijateľnej úrovni, pričom realizovať tento cieľ pri prijateľnej úrovni nákladov. Jednoducho povedané je to disciplína, pomocou ktorej vieme dodať správny výrobok v správnom množstve, v správnej kvalite, v správnom čase na správne miesto pri správnej cene.