Všeobecne o obaloch

01.01.2010 22:40

 

Balenie tovaru je dôlim prvkom skladovania a manipulácie s materiálom a úzko nadväzuje na celkovú skladovú efektívnoa výkonnosť.

 

Kvalitné a vhodne zvolené balenie môže podstatne:

  •  zvýšiť úroveň zákazckeho servis
  • znížiť náklady,
  • zlepšiť manipuláciu s tovarom,
  • priaznivo ovplyvniť vyťenie skladu a celkovú skladovú produkciu.

 

Obal - spoluvytra manipulnú alebo prepravnú jednotku. Na jednej strane je nositeľom informácií, ktoré sú dôležité pre identifikáciu a určenie jeho obsahu, pre identifikáciu odosielateľa a pjemcu, pre volbu správneho spôsobu manipulácie, prepravy a uloženia v skladoch a vprekladiskách, na druhej strane je nositeľom informácie, ktorá je dôležitá pre spotrebiteľa.

 

Balený tovar + obal + proces balenia == OBALOSYSTÉM

 

Obalový systém ako súčasť celkového logistíckého systému sa musí riešiť v šiích súvislostiach tak, aby sa s danými prostriedkami dosiahlo funkčné a ekonomické optimum.

Obal je v podniku rozhodujúci pre logistiku a marketing.

  • ·         Obal z adiska marketingu - poskytuje zákazníkovi informácie o robku a svojou farebnosťou alebo formou podporuje predaj výrobku. Obal je "nem predavačom", ale aj posledným spojivom medzi podnikom a jeho zákazníkmi. Spotrebitelia sa mnohokrát rozhodujú o kúpe uitého robku práve na základe jeho vonkajších znakov (imidž - napr. farba, tvar, obchodná značka, celkoprevedenie Ll i.).
  • ·      Obal z adiska logistiky -; má základnú úlohu pri balení, usporiadaní, ochrane a identifikácii robkov a materiálov. V rámci tejto úlohy balenie/obal zaberá navyše skladový priestor a zvuje hmotnosť tovaru. Tieto dve nevýhody sa používatelia snažia eliminovať progresívnymi typmi obalov (napr. kontajnermi z vlnitého plechu, penovými obalmi, páskovaním, fóliami a pod.).